Global marknad: Vertikala odlingars värde beräknas uppnå 21 miljarder USD till 2029

Global marknad: Vertikala odlingars värde beräknas uppnå  21 miljarder USD till 2029

En studie gjord av Fortune Business Insights förutspår att vertikala odlingar (akvaponi, hydroponi, aeroponi har räknats in i studien) kommer gå från ett globalt värde som i år ligger på 4.16 miljarder USD till 20.91 miljarder 2029.

Studien tar bl.a. upp faktorer som att robotisering och AI kommer vara marknadstrender, och att containrar kommer växa i popularitet som alternativ till solida byggnader. Den har även kommit fram till att vertikala odlingar ökar främst för att marknaden drivs på av klimatförändringar och ohållbart jordbruk som leder till vattenbrist och obrukbara jordar.

Pandemin påverkade branschen negativt, men från år 2021 till 2022 har värdet ökat igen. Marknaden för de kommande 7 åren förutspås få en dramatisk uppgång.

Länk till studien:

https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/vertical-farming-market-101958

For original story in English, click link below:

Vertical Farming Market Share to Outstrip USD 20.91 Bn, Worldwide, by 2029: Premium Report by Fortune Business Insights  Digital Journal

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply