Potentiella biologiska bekämpningsmedel för akvaponi

Potentiella biologiska bekämpningsmedel för akvaponi

En fördel med att konsumera akvaponiska produkter är att de är garanterat giftfria eftersom fiskarna i systemet påverkas negativt eller till och med dör om gifterna hamnar i vattnet. Det försvårar dock för producenten att inte kunna behandla större utbrott med bekämpningsmedel och i värsta fall måste stora mängder av produktionen slängas. För skadedjur används nyttoinsekter, medan det är svårare att hantera andra utbrott, som t.ex. svampsjukdomar.

Men en ny studie (“Potential use of entomopathogenic and mycoparasitic fungi against powdery mildew in aquaponics“) har publicerats som visar på att man kan bekämpa skadliga svampsjukdomar med annan svamp. Det rör sig om två grupper av parasitiösa svampar, entomopatogen och mykoparasit svamp. Båda grupperna har i studien visat sig vara effektiva mot svampangrepp i akvaponier, varav den första även kan parasitera insekter, vilket skulle kunna göra den till ett potentiellt dubbelfunktionellt bekämpningsmedel.

For original story, click link below:

Potential use of entomopathogenic and mycoparasitic fungi against powdery mildew in aquaponics  hortidaily.com

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply