Ny rapport reder ut akvaponins potential i stadsodlingssektorn

Ny rapport reder ut akvaponins potential i stadsodlingssektorn

Rapporten City or hinterland – site potentials for upscaled aquaponics in a Berlin case study publicerades i lördags och, som namnet antyder, ger den insikt i huruvida storskalig akvaponi kan ha en viktig roll i hållbar stadsodling när den urbana befolkningen ökar dramatiskt globalt. Upphovsmännen till rapporten valde Berlin som plats för att studera utmaningar och potential. En av de viktigaste slutsatserna man om fram till var att 20% av de akvaponiska odlingarna borde kunna hålla till i staden medan övriga 80% skulle behöva ha produktion på landsbygden.

Man baserar detta på att det skulle behövas 224 hektar (370 anläggnignar om 6050 m2) för att tillgodose det totala behovet av tomater, sallad och sötvattensfisk i Berlin. Man identifierade 484 byggnader om sammanlagt 555 hektar med potential för omvandling till akvaponisk anläggning (gröna ytor såsom parker räknas inte med i studien eftersom det skulle motsäga syftet med hållbar stadsodling). Efter att ha sållat ut vilka av dessa byggnader som skulle kunna ha mer reell potential kom man fram till att det fanns ca 68 faktiskt möjliga byggnader. Dessa byggnader skulle täcka ca 42 hektar av de 224 hektar som behövs, alltså ca 19 % av det totala behovet. Man ser därför en större ytpotential i kringliggande landsbygdsorter, men påpekar samtidigt att de höga priserna i sådana områden kan vara ett problem.

Rapporten i sin helhet täcker många fler intressanta aspekter och läsvärd för den som intreserar sig för urban odling:

City or hinterland – site potentials for upscaled aquaponics in a Berlin case study | npj Urban Sustainability  Nature.com

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply