Akvaponiska mikrober som bekämpningsmedel

Akvaponiska mikrober som bekämpningsmedel

En ny studie berörande mikrober i akvaponiska system har publicerats. I avancerade forskningsexperiment har man separerat mikroorganismer från akvaponiskt vatten som man sedan använt som ett biologiskt bekämpningsmedel mot Pythium aphanidermatum. Pythium aphanidermatum är en patogen som kan ge rotröta och bl.a. ställer till med stora problem i hydroponiska salladsodlingar.

Resultaten visade att åtta av de 100 mikroberna man till en början analyserat gav goda resultat mot rotrötan i flera av fallen. Studien drar slutsatsen att mikroorganismer i akaponiska system har potential som ett biologiskt bekämpningsmedel, och att tekniken man använt i dessa experiment är intressant för framtida forskning på ämnet. Studien är den första fallstudien som gjorts på ämnet och skulle kunna ha kraft att föra forskningen framåt.

Link to full study in English in link below:

First Study Case of Microbial Biocontrol Agents Isolated from Aquaponics Through the Mining of High-Throughput Sequencing Data to Control Pythium aphanidermatum on Lettuce

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply