Hydroponi hjälp för människor på flykt

Hydroponi hjälp för människor på flykt

FN ligger bakom ett initiativ att ge människor på flykt möjlighet till inkomst genom hydroponisk odling. Det är på flyktinganläggning Tongogara Refugee Camp i Zimbabwe som man har testat tekniken med positiva resultat. Ca 15.000 människor från bl.a. DR Kongo, Rwanda, Somalia och Etiopien bor på Tongogara och antalet ökar. FN har tidigare försett flyktingarna med matcheckar och lite pengar för att de ska klara sig, men med den hydroponiska odlingen kan människorna skapa en egen liten inkomst genom försäljning av frukt och grönsaker.

Odlingen drivs av solceller och man använder sig av DWC (Deep Water Culture) och droppsystem med s.k. dutch buckets fyllda med sågspån från tallar som odlingsmedium. Eftersom hydroponisk odling kräver lite yta jämfört med traditionell odling och inte heller ställer några krav på god jordmån lämpar sig tekniken bra för situationen. De är även mycket vattensnålt och kräver inte speciellt mycket jobb vilket annars skulle kunna vara bekymmersamt med vanliga jordbruksmetoder.

For full story in English, click link below:

Innovative farming transforms refugees’ lives  NewsDay

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply