Landbaserad räkodling i Marocko väntas vara i produktion våren 2023

Landbaserad räkodling i Marocko väntas vara i produktion våren 2023

Det schweiziska företaget Novaton är i byggfasen för att starta produktion av vannameiräkor till våren 2023. Anläggningen kommer ligga ca 12 mil från havet i Rehamna-regionen och ska under fas 1 av projektet producera 54 ton räkor om året, för att med tiden kunna producera 400 ton räkor om året. En av Novatos anläggning som redan är i bruk är den första landbaserade, recirkulerande räkodlingar som blivit BAP-certifierade vilket bådar gott för detta projekts framtid.

Vannameiräkor är populära trots en ökad medvetenhet kring den ohållbara produktionen som ödelägger både fiskebyar och känsliga ekosystem. Det är alltså en myket positiv utveckling både för marknaden samt social och biologisk hållbarhet att fler företag satsar på en skonsammare produktion av räkorna. Anläggningar som dessa kan förhoppningsvis även generera arbetstillfällen på mer avlägsna orter. I Sverige är företaget Cresponix en spelare att hålla ögonen på för den som är sugen på “skamfri scampi”.

På Novatons hemsida kan man läsa mer om tekniska detaljer kring projektet och se bilder från anläggningsarbetet:

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply