Svensk miljöteknik och norsk fiskodling planerar avtal för hållbar landbaserad fiskodling

Svensk miljöteknik och norsk fiskodling planerar avtal för hållbar landbaserad fiskodling

Svenska Axolut Solutions och norska Driva Aquaculture AS har skrivit ett s.k. intentionsavtal med varandra. Driva är ett norskt fiskodlingsföretag som planerar för RAS-odlingar för att bidra till en mer hållbara fiskproduktion. För att lyckas med detta krävs teknik som möjliggör effektiv och miljövänlig vattenrening, vilket Axolut har. Axolut kallar sin teknik för industriell vattenrening AxoPur® och har bl.a. fördelen att minska fosforutsläpp.

Ett intentionsavtal innebär, som man förstår av namnet, inte att det finns något färdigt avtal utan kan snarare liknas vid en förlovning i affärsvärlden. Det ska bli spännande att se om något bröllop ståndar mellan Axolut och Driva och vad de i så fall kan åstadkomma tillsammans.

Hela artikeln finns att läsa på Axoluts hemsida:

Axolot Solutions och Driva Aquaculture AS ingår intentionsavtal (LOI) avseende rening av vatten från landbaserade fiskodlingar  Cision News 

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply