LCA av Agtiras produkter ger positiva insikter i akvaponi

LCA av Agtiras produkter ger positiva insikter i akvaponi

En unik LCA-rapport (Life Cycle Analalysis) av tomat, gurka och lax från Agtiras akvaponiska anläggning i Östersund har publicerats. Rapporten syftar till att analysera produkterna ur ett hållbarhetsperspektiv och ger nya insikter eftersom de flesta LCA inte gjorts i så kalla regioner. Flera fynd har gjorts, bl.a. att akvaponi är ett hållbarare produktionssätt än RAS och hydroponi som separata anläggningar.

Läs hela rapporten här/Read full report here: Life cycle assessment of a retail store aquaponic system in a cold-weather region

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply