Kort rapport från Science Week

Kort rapport från Science Week

Science Week Södertäljes dag för livsmedelsindustrin ägde rum igår 2 februari och inleddes med “Nyckelfrågor för utveckling av svensk livsmedelsindustri” där tre paneldeltagare från Lantmännen/Sweden Food Arena, Swegreen och Siemens diskuterade digitalisering, automatisering och spårning av ursprung. Man tog bl.a. upp att Sverige ligger som etta på Bloombergs innovationsindex inom s.k. kärnsektorer som skogsbruket, men att livsmedelsindustrin som är en kärnsektor inte behandlas som detta vilket gör att vi ligger på plats 12 där, trots att vi bevisligen har förutsättningar för att innovera. En representant för Ingenjörsvetenskapsakademien pratade bl.a. om utvecklingspotential i Sveriges matproduktion och påminde om företagstävlingen Smart Industri som öppnar i mars.

Titta på programpunkten Nyckelfrågor för utveckling av svensk livsmedelsindustri i efterhand

Statssekreterare Dan Ericsson pratade om revidering av livsmedelsstrategin och att man från regeringens sida ska komma med en handlingskraftigare “Livsmedelsstrategi 2.0” där man ska ta fram regelverk som skapar verklig förenkling och konkurrens. Han tog även upp att man måste syfta till att planera längre än en mandatperiod när man jobbar med strategin samt att livsmedelsförsörjning och rent dricksvatten är viktiga delar i civilförsvaret.

Professor Helena Hansson från SLU höll ett föredraget “Kan vi slå två flugor i en smäll? Möjligheter till ökad beredskap genom ett hållbart livsmedelssystem” och menade att hållbar och beredskap är begrepp som kan och bör gå ihop. Hon ska vid SLU forska på begreppet “Hållbar beredskap” tillsammans med Formas där de ska utveckla begreppet och indikatorer samt föreslå policyåtgärder för detta.

En punkt som flera talare höll fram var att Sverige i dagsläget importerar växtnäring (gödsel), då vi inte har någon egen produktion av detta. Importen kommer från länder som Ryssland, Belarus och Marocko vilket gör det än mer problematiskt. Det togs inte upp vad för potential som finns i fiskslam från vattenbruk, men får vi fler landbaserade vattenbruk i Sverige skulle det kunna åtminstone vara en del av lösningen. Titta bara på Gårdsfisk t.ex.

Dagens ord var genomgående: Omtag, beredskap, resiliens, hållbarhet. Det är alltså tydligt att viljan och goda intentioner finns, och förhoppningsvis kommer vi förvalta den här drivkraften på ett smart och långsiktigt sätt de kommande åren.

Nedan finns länkar till föredrag som hölls under MatLusts konferens “Rusta livsmedelssystemet- hållbara matsystem i en osäker tid” för den som är intresserad:

Erika Öhlund från FOI:s “Livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga i Sverige”

Csaba Jansiks “Food security in a turbulent world- the case of Finland”

Rebecka Milestads “Kommuners roll för hållbara och resilienta livsmedelssystem”

Elisabet Amcoffs “Beredskap för livsmedelsförsörjning och för offentliga måltider”

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply