6 miljoner euro till EU-afrikanskt samarbete för cirkulär matproduktion

6 miljoner euro till EU-afrikanskt samarbete för cirkulär matproduktion

Nästan 25% av invånarna i afrikanska städer lever med matosäkerhet (food insecurity) och är undernärda. Detta är grunden till det EU-finansierade projektet INCiTiS-FOOD (INtegrated and Circular Technologies for Sustainable city region FOOD systems in Africa) mellan EU och sex afrikanska länder: Kenya, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Cameroon och Gabon.

Projektet ska lösa osäkra värdekedjor inom matproduktion, hitta hållbara och cirkulära produktionssätt för hälsosam mat och skapa jobbtillfällen. Wageningen University & Research som leder projektet ska skapa åtta “levande labb” som innebär helt cirkulära akvaponiska och hydroponiska odlingssystem där man använder sig av solenergi och insekter för att optimera hållbarhetsperspektivet.

For full story in English, click link below:

EU-African InCiTiS-Food Project Aids Sustainable African Food …  Mirage News

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply