Brittiska salladskrisen aktualiserar stadsodling

Brittiska salladskrisen aktualiserar stadsodling

Brist på sallad och grönsaker har lett till tomma grönsaksavdelningar och ransonering av sallad och grönsaker i Storbritannien. Miljöministern har uppmanat befolkningen att äta majrovor istället för att köpa importerade bristvaror. Orsaken till salladskrisen är oväntat kallt väder hos de stora primärproducenterna Marocko och Spanien, och den europeiska energikrisen som gjort att brittiska grönsaksproducenter inte haft råd att hålla igång sina odlingar i växthus under vintern.

Salladskrisen väntas pågå i några veckor och det är nog ingen som hinner få allvarlig näringsbrist på den tiden. Men debatten kring vertikala stadsodlingar med hydroponisk teknik har blivit aktuell då man lätt kan föreställa sig hur liknande scenarion kan urarta. Även om det är tråkiga omständigheter kan salladsbristen förhoppningsvis leda till att det satsas mer på investeringar och bra handläggning av myndigheter när det kommer till närproducerad, vattensmart odling av näringsrik kost. Att matbrist kommer bli ett framtidsproblem i takt med växande befolkning och klimatförändringar är ett faktum, men det kanske är så att framtiden håller på att smyga sig på.

The National som rapporterar om salladskrisen skriver även om hur det varit en turbulent tid för investeringar i vertikalodlingar, men att industrin nu håller på att komma ifrån hype-perioden och röra sig in i en mer grundad och realistisk period, ett mönster som ofta syns i nya industrier.

Click link below for original source in English:

How to avoid a salad crisis: Investment grows in securing the future of food  The National

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply