Hydroponisk och akvaponisk arbetsträning i mauritsiskt fängelse

Hydroponisk och akvaponisk arbetsträning i mauritsiskt fängelse

I Mauritius satsar man på arbetsträning i ett kvinnofängelse som ska hjälpa de intagna att få en chans till arbete inom matproduktion när de kommer ut. Det senaste tillägget i satsningen är hydroponisk och akvaponisk odling.

Fängelset är redan sedan tidigare helt självförsörjande på ägg, kyckling och bröd samt 25% av frukt och grönt. Med de nya solcellsdrivna odlingsteknikerna väntas man bli självförsörjande på ännu mer av det gröna.

Onekligen ett intressant exempel på hållbarhet i flera led, och kanske något som borde inspirera t.ex. Sverige?

For full story in English, click link below:

PM Jugnauth launches hydroponics training farm in Mauritius Prison Service  News Invasion 24

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply