Ny studie av livsmedelssäkerhet och produktkvalitet i akvaponi

Ny studie av livsmedelssäkerhet och produktkvalitet i akvaponi

I en ny studie av livsmedelssäkerhet av akvaponiskt odlad sallad upptäckte man, föga förvånande, både bakterier som E.coli och svamptillväxt i systemen. Man jämförde resultaten med sallad från konventionella odlingar och kunde dra slutsatsen att akvaponiskt odlad sallad hade betydligt mindre av dessa bakterier och svampangrepp. Forskarna upptäckte även att sallader som växte i mediabäddar hade större risk för patogener än system med NFT (Nutrient film technique) och DWC (Deep water culture).

Slutligen undersökte man konsumentens preferens, och kom fram till att akvaponiskt odlad sallad fick genomsnittligt betyg 8,4/10 och konventionellt odlad sallad 7/10 ur kulinarisk perspektiv. De akvaponiska salladerna hade en färg, textur och smak som i högre grad tilltalade konsumenten.

For full story in English, click link below:

Evaluation of lettuce in aquaponic system in terms of food safety  hortidaily.com

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply