Hydroponisk odlingsflotte i Gävleån

Hydroponisk odlingsflotte i Gävleån

Studenter på Vetenskapsgymnasiet har i samverkan med Gävle kommun sjösatte förra veckan en odlingsflotte i Gavleån.

Flotten är unik eftersom kommunen har godkänt den, samt att dess syfte är att producera ätbara grödor snarare än en estetisk funktion. Tanken är att man ska kunna visa på hur man kan rena ån från näring och producera närodlat på en vattenresurs som inte ska gå till dricksvatten.

Läs hela artikeln och se SVT:s inslag här

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply