Axfoundation program Framtidens Mat ska ta fram cirkulärt fiskfoder

Axfoundation program Framtidens Mat ska ta fram cirkulärt fiskfoder

Axfoundation ska tillsammans med SLU i sitt program Framtidens Mat hitta alternativa, cirkulära och klimasmarta foder för gris, värphöns, matfågel och fisk. Programmet är del i projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk som under 2023-2025 arbetar med över 25 partners, däribland Johannas Stadsodlingar som är en akvaponisk pilotanläggning.

Man kommer bl.a. använda sig av blåmussla från Östersjön, insekter och mykoprotein som alternativa källor till protein istället för soja och trålad fisk som idag används i stor utsträckning, i brit på andra val. Detta är en fortsättning på resultaten från Axfoundations tidigare arbete med “Fem ton fisk i disk”, där man födde upp svensk regnbåge på insektsbaserat foder med 70% lägre klimatavtryck.

I det pågående programmet avser man även hitta sätt att både minska matsvinn och behov av att hitta nya råvaror till foder, eller som programansvarig Madeleine Linins Mörner uttrycker det:

För klimatet, miljön och folkhälsan bör vår mat helst inte äta vår mat. Dessutom behöver de restströmmar som uppstår nyttjas på ett resurseffektivt sätt.

I samband med projektets avslut 2025 ska man bl.a. göra en gastronomisk och sensorisk utvärdering av råvarorna som producerats genom programmet.

Läs hela pressmeddelandet och mer om programmet här.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply