Nemo’s Garden odlar hydroponiskt längs kusten- under vattenytan

Nemo’s Garden odlar hydroponiskt längs kusten- under vattenytan

Det italienska företaget Nemo’s Garden har tagit fram en lösning på många av dagens problem med både konventionell och vertikalodling, såsom konkurrens om yta, ljus och färskvattenanvänding- genom att odla under vatten.

Genom att fästa runda bubbeltak, eller domes, ner i botten längs kustremsor skapar man en luftbubbla i vilken plantor kan växa. P.g.a. temperaturskillnaden i bubblan och vattnet dunstar vatten i bubblan vilket gör att det “regnar” sötvatten som kan skördas till odlingen även i saltvattenmiljö. Nemo’s Gardens odlingar är huvudsakligen hydroponiska och använder sig av kameror och sensorer för att kunna hålla koll på odlingarnas status på torra land.

Nemo’s Garden är den första undervattensodlingen i världen som producerar ovanjordiska plantor, alltså inte alger eller andra plantor som vanligtvis hittas i sjöar och hav. En annan fördel med undervattensodlingarna är att de patogener och skadedjur som kan leda till stora problem både för konventionella odlare och vertikalodlare.

Bubblorna är 2 meter i diameter vilket gör att man i dagsläget inte får plats med större grödor som veteslag, men man får plats med ca 70-100 plantor av mindre slag, t.ex. basilika. Basilikan har även visat sig innehålla högre halter av essentiella oljor och aminosyror enligt en studie gjord av Università di Pisa.

En annan studie har visat att bubblorna inte stör vattenlivet, utan istället verkar uppskattas. Studien visade att 58% mer fisk rör sig runt biosfärerna än i den omgivande miljön.

En av medgrundarna Luca Gamberini delar med sig av sina tankar kring undervattensodlingens framid:

“Underwater farming is not (going to) answer the issue of ‘how are we are going to feed the whole world, but I hope that it becomes a standard in the regions that need it.”

Click link below for full story in English:

Nemo’s Garden: The future of farming could be under the sea  CNN

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply