UNDP satsar på plastfri hydroponi

UNDP satsar på plastfri hydroponi

UNDP:s (United Nations Development Program) projekt Gender-Responsive Coastal Adaption arbetar med att stötta samhällen som drabbas av saltinträngning och osäker tillgång på dricksvatten till följd av klimatförändringar. Projektet, som främst fokuserar på kvinnor, hittar sätt för dessa samhällen att hitta hållbar livnäring, där hydroponi räknas in.

UNDP har nu tagit ännu ett steg för att öka hållbarheten i projektets hydroponisatsning med lerkrukor istället för plast.

Med 23 000 lerkrukor uppskattar UNDP att man sparat in ca 10 ton plast, som hade haft stor risk att hamna i havet.

Click on the link below for

UNDP’s support in hydroponics project reduces plastic pollution in coastal areas

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply