Kräftor och jordgubbar i akvaponi för Nämdö biosfärprojekt

Kräftor och jordgubbar i akvaponi för Nämdö biosfärprojekt

Föreningen Nämdö Green Archipelago (NGA) arbetar för att vända den negativa utvecklingen i Nämdö skärgård och skapa en biosfär. En del av projektet Cirkulär biosfär – Levande landskap innebär att bygga förutsättningar för ett hållbart näringsliv, och ett förslag till detta är en akvaponisk odling med kräftor och jordgubbar. Med stöd från Region Stockholm har NGA kunnat påbörja en småskalig akvaponi med den rödlistade flodkräftan, och man hoppas även att odlingen ska bidra till att ” öka förståelsen för ekologiska och kulturella samband och för människans roll i naturen.”

NGA arbetar med flera olika delmoment för att bygga en biosfär i skärgården utöver akvaponi. Bl.a. genom att låna ut utrustning för att bibehålla ängsmarker, det finns även möjlighet att låna ett biokolverk för hållbar odling för medlemmar i föreningen.

Läs mer om NGA:s Kräftor och jordgubbar här

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply