Landbaserade fiskodlingar framtidens producenter av biogas

Landbaserade fiskodlingar framtidens producenter av biogas

En studie av Victor Lobanov, doktorand vid Göteborgs universitet, har kommit fram till att slammet från akvaponiska anläggningar kan ha ett stort recirkulärt värde. Tidigare har man sett slammet (fiskbajs) som en biprodukt som måste hanteras, snarare än något man kan ta till vara på.

Lobanov sammanfattar remineraliseringsprocessen i ett pressmeddelande från GU: “Genom att bryta ner fiskbajset i en syrefri miljö, så kallad rötning, får vi ut 70-procentig metangas som kan användas som bränsle. Det kan göra akvaponierna till en energikälla.

Avhandlingen påvisar också att rötningen kan ge en restprodukt som går att använda som mer lättillgänglig växtnäring i akvaponin, samt att den avsöndrar koldioxid som kan användas för tillväxt.

Under sommaren ska systemet för första gången testas utanför labbmiljö i en akvaponisk anläggning.

Läs hela avhandlingen här/Read the full dissertation here:

Nutrient Transfer in Aquaponic Systems – Optimizing microbial processes for greater circularity and economic viability

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply