Nyhetssvep: Landbaserat vattenbruk sommaren 2023

Nyhetssvep: Landbaserat vattenbruk sommaren 2023

Efter ett sommaruppehåll är vi tillbaka!

En kort summering av de senaste månadernas topphändelser kommer här:

Agtira har fått patent på sin näringslösning. Näringslösningen är gjord på restprodukter från den egna odlingen, och Agtira hoppas i framtiden kunna bidra med ett närodlat alternativ till andra gödselprodukter, vars pris skjutit i höjden.

ICA har tecknat avtal med Oh my Green för en “megafarm” som beräknas kunna producera 2,7 miljoner krukor färska kryddor per år. Vertikalodlingen ska drivas på 100% vindkraft och använda sig av recirkulerande näringslösning för att minska vattenanvändningen.

Johannas Stadsodlingar har fått 8,8 miljoner i finansiering från Vinnova för planeringen av sin automatiserade akvaponiska anläggning i Morgongåva. Stödet kommer att användas till att skala upp verksamheten och testa konceptet i realtid för att minimera risker med den fullskaliga produktionen i Morgongåva.

Bubblare att hålla ögonen på inför hösten:

Imorgon kommer Campus Roslagen och Utvecklingscentrum för vatten hålla en andra workshop för att utveckla idéen kring en akvaponisk odling med tropiska frukter i Norrtälje.

WA3RM arbetar vidare med uppförandet av ett 10 hektar stort växthus i Östersund som ska värmas upp med spillvärme från ett datacenter. Företaget beräknar kunna vara igång med sin produktion i mars 2024. Här kan man se bilder av konstruktionen och läsa mer om ett studiebesök i somras.

Det Vinnova-finansierade projektet “Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk” avslutar sin andra fas i slutet av september. Projektet har under drygt två års tid bl.a. jobbat med att “lägga grunden för ett investeringsbeslut för världens mest avancerade testbädd för hållbart, cirkulärt, landbaserat vattenbruk.” Slutmålet är att olika aktörer ska kunna testa och utveckla idéer för saltvattenbaserade RAS-anläggningar.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply