Det är torka- vad kan vi göra?

Det är torka- vad kan vi göra?

Ingen kan ha missat att det är torrt. Jättetorrt faktiskt. Det poppar upp bränder överallt, civilförsvarsministern är orolig och bönderna förtvivlade över uttorkade åkrar. Vissa odlare har varit driftiga och införskaffat smarta bevattningssystem efter lärdomar från 2018, andra (inklusive jag själv) har…
UNDP satsar på plastfri hydroponi

UNDP satsar på plastfri hydroponi

UNDP:s (United Nations Development Program) projekt Gender-Responsive Coastal Adaption arbetar med att stötta samhällen som drabbas av saltinträngning och osäker tillgång på dricksvatten till följd av klimatförändringar. Projektet, som främst fokuserar på kvinnor, hittar sätt för dessa samhällen att hitta hållbar livnäring,…
Akvaponi lärs ut på Fridaskolan i Göteborg

Akvaponi lärs ut på Fridaskolan i Göteborg

Göteborgs Universitets tvärvetenskapliga forskningscentrum Swemarc samarbetar med Fridaskolan i ett projekt där man utforskar sätt att förmedla kunskap om hållbar matproduktion och cirkulära system. Eftersom akvaponi berör många naturvetenskapliga punkter har skolans kretsloppsodling kunnat användas som verktyg i undervisningen. Lyssna på SR:s…
Hydroponisk odlingsflotte i Gävleån

Hydroponisk odlingsflotte i Gävleån

Studenter på Vetenskapsgymnasiet har i samverkan med Gävle kommun sjösatte förra veckan en odlingsflotte i Gavleån. Flotten är unik eftersom kommunen har godkänt den, samt att dess syfte är att producera ätbara grödor snarare än en estetisk funktion. Tanken är att man…