Make fish, not war | English version

Make fish, not war | English version

Aquaponics play an important role in today’s food production through innovative and sustainable methods. This circular type of farming also helps to minimize food and water shortages that could amplify conflicts between countries in the future.     According to a World Bank report between…
Make fish, not war

Make fish, not war

Akvaponik spelar en viktig roll i dagens livsmedelsproduktion genom innovativa och hållbara metoder. Denna cirkulära typ av jordbruk bidrar också till att minimera bristen på mat och vatten som kan förstärka konflikter mellan länder i framtiden.  Enligt en rapport från Världsbanken som…