Hydroponi i läroplanen

Hydroponi i läroplanen

En skola i Connecticut lägger nu till hydroponi i läroplanen som en del i deras STREAM-program (Science, Tech, Religion, language Arts, Maths). Det är Green Our Planet som står bakom hydroponikursen och hjälper till med bl.a. lärarstöd, odlingsutrustning och mätinstrument. Ett roligt…
Första kassodlingen med alger i drift

Första kassodlingen med alger i drift

En norsk laxodling har uppdaterat sina kassar, nu odlar de även alger i centrum av laxkassarna. Syftet är att göra produktionen mer cirkulär och skulle kunna beskrivas som en kassakvaponi i havet. Algerna (kelp) ska rena vattnet från vattenlösliga ämnen som fiskarna…
Brittiska salladskrisen aktualiserar stadsodling

Brittiska salladskrisen aktualiserar stadsodling

Brist på sallad och grönsaker har lett till tomma grönsaksavdelningar och ransonering av sallad och grönsaker i Storbritannien. Miljöministern har uppmanat befolkningen att äta majrovor istället för att köpa importerade bristvaror. Orsaken till salladskrisen är oväntat kallt väder hos de stora primärproducenterna…
Agtira vill ta akvaponin till Uppsala

Agtira vill ta akvaponin till Uppsala

Agtira har på senare tid expanderat sin verksamhet och öppnade tidigare i år sin första akvaponiska anläggning i direkt anslutning till en matbutik, hos Ica Maxi i Östersund. I en artikel publicerad av Uppsala kommun berättar Agtiras operativa chef Pontus Lamberg att…