Vilka är vi?

Akvaponytt drivs av en grupp studenter som studerar andra året av akvaponiingenjörprogrammet. Idéen till att skapa en hemsida för branschnyheter grundar sig i en insikt om brist av en gemensam plattform när vi som är den första kullen akvaponistudenter examineras våren 2023. Vi kommer förlora tillgång till den skolplattform där vi kunnat dela nyheter, händelser, tips, idéer och chatta med varandra. Vi tror att det är viktigt att bibehålla den funktionen, och välkomnar även andra studenter inom området, företagare och alla nyfikna till Akvaponytt.

Vår vision är att sprida kunskap, gemenskap och nyheter om vad som händer inom svenskt landbaserat recirkulerande vattenbruk, i en positiv anda.

Vad är Akvaponytt?

Det finns uttalade mål om hur Sverige ska ställa om sin livsmedelsproduktion, men för oss som ska jobba mot målen är det lätt att tappa bort sitt driv i byråkrati, motgångar och känsla av ensamhet. Sverige har inte kommit speciellt långt i utvecklingen och det är svårt att hitta information om vad som händer i vår region. Det kommer främst att komma uppdateringar om vad som händer i Sverige, men självklart även ett globalt perspektiv.

Att det saknas en levande knytpunkt för uppdateringar om hydroponi, akvaponi och RAS bidrar till intrycket av en spretig och ung bransch. Akvaponytt kan förhoppningsvis bli en bas för att ge ett tydligare helhetsintryck. Vi hoppas att vi kan bidra till en känsla av samhörighet och inspirera till att våga sig på landbaserade vattenbruk. Tillsammans ska vi öka inhemsk matproduktion och bidra till hållbara produktionsmetoder för framtiden.

Vad är recirkulerande landbaserade vattenbruk?

Enkelt uttryckt är recirkulerande landbaserade vattenbruk en kategori av odlingsformer som täcker in akvaponi, hydroponi och RAS (Recirculating Aquaculture System). Gemensamt för dessa odlingssystem är att de finns på land (oftast inomhus) och skiljer sig från traditionella odlingsformer genom att återanvända vattnet i systemet flera gånger om. Några fördelar med dessa system är därför att de är vattensnåla, skyddade mot extremväder och kan producera året runt.

Akvaponi är ett odlingssystem där näringsrikt vatten från en fisktank pumpas över till en växtdel som renar vattnet varpå vattnet pumpas tillbaka till fiskarna igen och processen upprepas. Inom hydroponi tillsätter man en näringslösning till växternas vatten som växterna renar och det vatten som inte tas upp av växten återanvänds. I RAS har man endast fisk eller skaldjur och vattnet renas mekaniskt av olika filter. Man kan alltså, förenklat, säga att hydroponi+RAS=akvaponi. Det är just därför vi valt att inkludera samtliga även om de har olika för- och nackdelar.

Kontakta oss

Vi tar gärna emot tips om spännande händelser som borde finnas på vår hemsida. Man kan även anmäla sig till vårt nyhetsbrev som skickas ut en gång i månaden som även har en anslagstavla där man t.ex. kan efterlysa personal eller utrustning. Hör av dig till oss på mejl om du vill lägga in en annons eller tipsa om ämne för en artikel eller kommande händelser. Maila oss på: info@akvaponytt.com